განკარგულება N52 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარას გეგმარებითი ერთეულის განაშენიანების გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N52
Skip to content