განკარგულება N50 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში, აბაშიძისა და მეგენეიშვილის ქუჩების მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.48.09.1000) საცხოვრებელი და დასასვენებელი კომპლექსის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30 ივნისის N36 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N50
Skip to content