განკარგულება N49 ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს/კ 20.42.01.673; ს/კ 20.42.01.614; ს/კ 20.42.01.613 და ს/კ 20.42.01.591) განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N49
Skip to content