განკარგულება N47 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების შესახებ” მიმოხილვის ცნობად მიღების თაობაზე

განკარგულება N47
განკარგულება N

Skip to content