განკარგულება N45 ქ.ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირის მეორე შესახვევისათვის ცნობილი ქართველი ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორის დურსუნ ბალაძის სახელის მინიჭების თაობაზე გამონაკლისის დაშვებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N45 - დ.ბალაძე
Skip to content