დადგენილება N13 ,,ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N291-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.01.560) მრავალფუნქციური ლკომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 14 ივნისის N09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N13
Skip to content