განკარგულება N32 ,,ქ.ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N291-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.01.560) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ” – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის N115განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

განკარგულება N32
Skip to content