ბრძანება ბ115.115230231 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ჩატარებისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების შესახებ

სხდომის ჩატარების - 23.01.23წ
Skip to content