განკარგულება N01 ქალაქ ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N297-ში არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ. N20.42.01.051) მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N01
Skip to content