განკარგულება N202 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

სამოქმედო-გეგმა-განკარგულება-N202
Skip to content