განკარგულება N63 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების შესახებ”მიმოხილვის ცნობად მიღების თაობაზე

განკარგულება N63
Skip to content