განკარგულება N80 ქალაქ ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N285 არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. N 20.42.01.153) მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N80
Skip to content