განკარგულება N17 ,,ბუნებრივი და ტოქნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 მაისის N48 განკარგულებით დამტკიცებულ დანართში ცვლილებებისა და დამატების შესახებ

განკარგულება N16 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე ქარსაფარ ზოლში ზეხმელი ხეების სანიტარული ჭრის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N15 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N202 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამაში”ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N14 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N202 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამაში”ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N13 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე ა(ა)იპ ფრენბურთის ,ხელბურთის,კალათბურთის,სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბის დაფუძვნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N12 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N11 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N196 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ,,ბავშვთა აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა ტრანსპორტირების პროგრამაში”ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N10 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N199 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ,,ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამაში”ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N09 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე შსს სსიპ ,,საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე ”უსასყიდლო უზუფრუქტის ხელშეკრულებით ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content