ბრძანება N01-21/32 ნინო ტუღუშის მივლინების შესახებ

ბრძანება N01-21/31 დავით ჯინჭარაძის მივლინების შესახებ

ბრძანება N01-21/30 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელფასო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

ბრძანება N01-06/5 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ჩატარებისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების შესახებ

ბრძანება N01-06/4 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ჩატარებისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების შესახებ

ბრძანება N01-21/25 ნინო ტუღუშის მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

ბრძანება N01-21/24 ნაილე ლაზიშვილის მივლინების შესახებ

ბრძანება N01-21/23 მზია ზოიძის მივლინების შესახებ

ბრძანება N01-21/22 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელფასო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content