დადგენილება N21 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N22 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N20 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების შესახებ”2011 წლის 17 მარტის N20 დადგენილებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში ცვლილოების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N20 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების შესახებ” 2011 წლის 17 მარტის N20 დადგენილებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N20 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების შესახებ” 2011წლის 17 მარტის N20 დადგენილებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N14 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 სექტემბრის N10 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N13 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N12 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების ნიმუშების დამტკიცებისა და ამ დოკუმენტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის განსაზღვრის შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 12 აპრილის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N11 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 სექტემბრის N10 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content