22 ივლისს, 13 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    ბიუროს   სხდომა

22 ივლისს, 13 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    ბიუროს   სხდომა.

  :

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 20 ივლისის №114-11422201161 მომართვა -,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N09 დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის   პროექტის  განხილვის თაობაზე.

(მომხსენებელი: თედო ტაკიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 20 ივლისის №114-11422201148 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ დადგენილების  პროექტის  განხილვის თაობაზე;

(მომხსენებელი:   თედო ტაკიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს  დამტკიცების   შესახებ დადგენილების  პროექტის  განხილვის თაობაზე;

(მომხსენებელი:   თედო ტაკიძე)

4. ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30                       მარტის N07  დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გიზო ხალვაშის  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და                სამანდატო საკითხთა კომისიაში  და  საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა  და სოციალურ საკითხთა  კომისიაში დანიშვნის  თაობაზე;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

6.,,ქობულეთის მუნიციპალური „გენდერული თანასწორობის საბჭო“-ს  შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის                        საკრებულოს 2022  წლის 31 იანვრის N01 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 20 ივნისის  N114-1142217186 მომართვა- ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქ.N215 ა სახლის  მიმდებარედ სკვერზე,   სახელის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ;

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

8.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 08 ივლისის  N114-1142218946  მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის                               პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში                       არსებული   ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N116 ა-ს მიმდებარედ 538.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთიდან (ს/კ                              20.42.05.182)  6,12 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის                         განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ეთერ გოგიტიძე);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

9.   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 08 ივლისის N114-1142218936  მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის                               პირდაპირი განკარგვის წესით,  უსასყიდლო აღნაგობის უფლებით 99 (ოთხმოცდაცხრამეტი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ                 ჯიხანჯურში მდებარე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  817.0 კვ.მ კვ.მ.არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის                      ნაკვეთზე და მასზე  განთავსებულ 230.0 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე (ს/კ N20.37.05.032) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის                    შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 08 ივლისის N114-1142218944  მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  მუხაესტატეში მდებარე  559,0  კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთიდან  (ს/კ 20.33.01.084) 15,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთი  სავაჭრო ობიექტის ფუნქციონირების   მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ გუგული ტაკიძე);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 12 ივლისის N114-11422193148  მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების  შენობის პირველ სართულზე არსებული 48.0 კვ.მ არასაცხოვრებელი  ფართი  (ს/კ N20.33.01.084) აფთიაქის   ფუნქციონირების   მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ მეგი  გოგიტიძე);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:

მსგავსი ინფორმაცია

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content